Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Προβλέψεις για το Internet 2012-2017


Προβλέψεις και ανάλυση παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP
- Έως το 2017, θα πραγματοποιείται μεγαλύτερη διακίνηση δεδομένων μέσω παγκόσμιων δικτύων σε σχέση με όλες τις προηγούμενες «χρονιές Internet» μαζί:
   o 1984 – 2012: 1,2 zettabyte
   o Πρόβλεψη 2017: 1,4 zettabyte
- Η διακίνηση δεδομένων στο Internet τις ώρες αιχμής (ή ώρες της ημέρας κατά την οποία η κίνηση είναι μεγαλύτερη), αυξάνεται ταχύτερα από τον μέσο όρο διακίνησης δεδομένων στο Internet. Η διακίνηση δεδομένων στο Internet τις ώρες αιχμής αυξήθηκε στο 41% το 2012, σε σύγκριση με το μέσο όρο του 34%.
- Η διακίνηση δεδομένων στα μητροπολιτικά κέντρα θα ξεπεράσει εκείνη της μεταφοράς δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις το 2014, και θα αντιπροσωπεύει το 58% της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω IP έως το 2017. Η διακίνηση δεδομένων στα μητροπολιτικά κέντρα σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με εκείνη της μεταφοράς δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις από το 2012 έως το 2017.
- Τα δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN) θα μεταφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής διακίνησης δεδομένων του Internet  έως το 2017.
- Οι συσκευές Wi-Fi και οι κινητές συνδεδεμένες συσκευές θα παράγουν το 68% της διακίνησης δεδομένων στο Internet έως το 2017.
- Σχεδόν το ήμισυ της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω IP θα προέρχεται από συσκευές εκτός PC (συμπεριλαμβανομένων των tablet, smartphone και τηλεοράσεων) έως το 2017.

Τάσεις αύξησης της δικτύωσης μέσω IP
- Η σταθερή/ασύρματη διακίνηση δεδομένων θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 26% στο διάστημα μεταξύ 2012 και 2017, σε σύγκριση με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16% για τη σταθερή/ενσύρματη διακίνηση δεδομένων.
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο νοικοκυριό είχε 4,7 συσκευές/συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένων M2M – Machine 2 Machine) το 2012, ενώ έως το 2017 θα έχει 7,1 συσκευές/συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένων των M2M).
- Το 2017 θα υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο 8 δισεκατομμύρια σταθερές και κινητές συσκευές/συνδέσεις με δυνατότητα IPv6, παρουσιάζοντας αύξηση από το 1,6 δισεκατομμύριο το 2012 (CAGR – Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 38%)
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 42% όλων των σταθερών και κινητών συσκευών/συνδέσεων σε δίκτυο θα διαθέτουν δυνατότητα IPv6 το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση από το 14% το 2012.

Προβλέψεις διακίνησης δεδομένων μέσω ΙΡ σε επίπεδο περιοχής και χώρας
- Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) θα παρουσιάσει την υψηλότερη διακίνηση δεδομένων μέσω IP έως το 2017 (43,4 exabyte/μήνα), διατηρώντας την ηγετική της θέση από το προηγούμενο έτος.
- Η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα συνεχίσουν να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή ως προς τη διακίνηση δεδομένων μέσω IP κατά το διάστημα 2012 - 2017 (5πλάσια αύξηση, 38% CAGR κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης). Η Μέση Ανατολή και η Αφρική ήταν επίσης η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή επίσης το περασμένο έτος (10πλάσια αύξηση, CAGR 57% για την περίοδο πρόβλεψης 2011-2016) σε αυτή την κατηγορία.
-  Μέχρι το 2017, οι χώρες με τη μεγαλύτερη διακίνηση δεδομένων θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες (37 exabyte τον μήνα) και η Κίνα (18 exabyte τον μήνα).
-  Όσον αφορά την ταχύτερη αύξηση διακίνησης δεδομένων μέσω IP σε επίπεδο χώρας, η Ινδία έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης με μέσο ετήσιο ρυθμός αύξησης 44% για την περίοδο 2012 – 2017. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Ινδονησία (CAGR 42%) και στην τρίτη θέση είναι η Νότια Αφρική (CAGR 31%) κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Τάσεις αύξησης της διακίνησης δεδομένων μέσω IP σε επίπεδο περιοχής
-  APAC: 43,4 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 26%, τριπλάσια αύξηση
-  Βόρεια Αμερική: 40,7 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 26%, τριπλάσια αύξηση
-  Δυτική Ευρώπη: 24,3 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 17%, διπλάσια αύξηση
-  Κεντρική Ευρώπη: 8,8 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 21%, τριπλάσια αύξηση
-  Λατινική Αμερική: 7,4 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 17%, διπλάσια αύξηση
-  Μέση Ανατολή και Αφρική: 3,5 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 38%, πενταπλάσια αύξηση

Βασικές προβλέψεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις:
Παγκόσμια κατανάλωση Internet βίντεο
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υπάρχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια χρήστες βίντεο στο Internet (εκτός εκείνων που χρησιμοποιούν μόνο κινητές συσκευές), αυξημένοι από το 1 δισεκατομμύριο το 2012.
-  Η διακίνηση δεδομένων video-to-TV (βίντεο σε τηλεόραση) σχεδόν θα πενταπλασιαστεί από το 2012 (1,3 exabyte το μήνα) έως το 2017 (6,5 exabyte το μήνα).
Διακίνηση δεδομένων βίντεο HD και 3D                              
-  Έως το 2017, το βίντεο Internet 3D και HD θα εκπροσωπεί το 63% της διακίνησης δεδομένων βίντεο στο Internet των καταναλωτών.
-  Τα προηγμένα βίντεο των καταναλωτών στο Internet (3D και HD) θα τετραπλασιαστούν στο διάστημα μεταξύ 2012 και 2017.
Παγκόσμια διακίνηση δεδομένων VoD από καταναλωτές                                          
- Η διακίνηση δεδομένων VoD θα τριπλασιαστεί στο διάστημα μεταξύ 2012 και 2017.
Παγκόσμια κοινή χρήση αρχείων καταναλωτών στο  Internet   
- Η διακίνηση δεδομένων P2P θα παρουσιάσει πτώση με CAGR -9%, ενώ η διακίνηση δεδομένων web-based και άλλες μορφές κοινής χρήσης αρχείων θα παρουσιάσουν αύξηση με CAGR 17% για την περίοδο 2012-2017.
- Μέχρι το 2017, η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων Ρ2Ρ θα αντιστοιχεί στο 65% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων από καταναλωτές μέσω του Internet, παρουσιάζοντας μείωση από το 85% το 2012.
Διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP σε παγκόσμιο επίπεδο                    
-  Η συνολική διακίνηση δεδομένων μέσω IP από τις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει Internet, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, VoIP κ.λπ. θα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί κατά το διάστημα 2012-2017.
-  Το 2012, η διακίνηση δεδομένων από επιχειρήσεις μέσω IP αντιπροσώπευε το 20% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP (σε επίπεδο καταναλωτών το αντίστοιχο ποσοστό αποτελούσε το 80% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP).
-  Έως το 2017, η διακίνηση δεδομένων από επιχειρήσεις μέσω IP θα αποτελεί το 18% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP (σε επίπεδο καταναλωτών το αντίστοιχο ποσοστό θα αποτελεί το 82% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP).
Παγκόσμια διακίνηση βίντεο Internet από επιχειρήσεις                              
-  Η διακίνηση βίντεο Internet από επιχειρήσεις θα αυξηθεί κατά 5,3 φορές το διάστημα 2012-2017
-  Η διακίνηση βίντεο Internet από επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 52% το 2012.
-  Το βίντεο θα αποτελεί το 58% του συνόλου της διακίνησης δεδομένων από επιχειρήσεις στο Internet το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση από το 31% το 2012.