Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Profile Pictures Σε Social Networks και Οι Διαστάσεις Τους

Facebook
 • Facebook Cover: 851 x 315 pixels
 • Facebook Profile Picture: 180 x 180 pixels
Twitter
 • Twitter Profile Picture
 • minimum: 73 x 73 pixels
 • maximum: 500 x 500 pixels
 • Twitter Header: 1252 x 626 pixels
 • Twitter Background
 • minimum: 1600 x 900 pixels
 • maximum: 2500 x 1600 pixels
Google+
 • Google+ Profile Picture: 250 x 250 pixels
 • Google+ Cover: 2112 x 1192 pixels 
YouTube
 • YouTube Profile Picture: 800 x 800 pixels
 • YouTube Header: 2560 x 1440 pixels
Instagram
 • Instagram Profile Picture: 150 x 150 pixels
Pinterest
 • Pinterest Profile Picture: 165 x 165 pixels 
LinkedIn
 • LinkedIn Profile Picture: 100 x 50 pixels, up to 100KB
 • LinkedIn Hero Picture: 646 x 200, up to 2MB